Eget motiv i ulike varianter

Eget motiv

Hvis valget "Eget motiv" kommer opp på produktet du ønsker å kjøpe så betyr det at du kan velge å få ditt eget motiv/logo på produktet. Vi har en rekke maskiner for trykking, sandblåsing, sublimering, gravering, UV trykk, og vinylprint av eget motiv/logo. Det er populært å ha eget motiv/logo på produktene. Et eget motiv/logo gjør premien/gaven mer personlig og gir ekstra verdi for både mottaker og giver.

Hvilken eget motiv type som leveres på produktet du velger står i teksten til produktet. Under finer du de forskjellige produksjonsprosessene vi tilbyr for eget motiv. 

Eget vinylmotiv
Her trykker vi eget motiv/logo og eventuelt lik tekst på vinyl i full fire farge trykk.

Eget trykt motiv
Her trykker vi eget motiv/logo og eventuelt lik tekst på produktet i en farge. På glass trykker vi i fargen Satin. Satin er en transparent farge som minner mye om sandblåsing. På keramikk trykker vi i fargen sort, blå, rød eller grønn.

Eget sandblåst motiv
Her sandblåser vi eget motiv/logo direkte inn i glasset. Sandblåsing er et tidkrevende håndarbeid. Vi kjører ut en film med motiv/logo som blir limt på glasset. Deretter blir logoen sandblåst på  glasset i et sandblåsingskabinett. Til slutt blir filmen fjernet og glasset vasket.

Eget sublimert motiv
Her sublimerer vi på logo i 4 farger. Ved sublimering kjøres det først ut et ark med ditt motiv/logo i fire farger, som deretter blir overført til produktet med en varmepresse.

Eget UVprint motiv
Her UV printer vi på ditt motiv/logo i 4 farges trykk. Fargen blir herdet og er meget holdbar. Denne prosessen benytter vi mye til trykk på flotte utmerkelser og salgsplaketter.

Eget gravert motiv
Her graverer vi eget motiv/logo inn i produktet. Brukes mye på tinn og forsølvete pokaler.